ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ

Шановний Клієнте! 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА», офіційний дистриб’ютор та імпортер автомобілів, запасних частин та аксесуарів бренду Mitsubishi Motors в Україні (надалі – ММСУ або Компанія), поважає право кожної людини на конфіденційність її персональних даних та особистої інформації, на невтручання в її особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних, і відповідально ставиться до обробки та захисту будь-якої персональної інформації, наданої Клієнтом.

Під терміном «Клієнт» ми розуміємо всіх наявних та потенційних клієнтів; онлайн-відвідувачів та користувачів нашого веб-сайту та/або веб-сайтів офіційних Дилерів Mitsubishi Motors; відвідувачів офіційних сторінок ММСУ у соціальних мережах; осіб, які звернулися на нашу інформаційну лінію або надіслали нам електронного чи паперового листа; осіб, які направили через наш веб-сайт своє резюме для цілей працевлаштування.

Просимо ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності та обробки персональних даних Клієнтів (надалі Політика конфіденційності), у якій ми пояснюємо основні принципи, умови та порядок обробки персональних даних Клієнтів, а також права Клієнтів як суб’єктів персональних даних.

Терміни, що вживаються нижче, мають значення, наведені у Законі України «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативно-правових актах України.


1. Політика обробки персональних даних наших Клієнтів базується на таких основних принципах:

 • повага до кожної людини та дотримання її основоположних прав і свобод, у тому числіправ як суб’єкта персональних даних;
 • обробка персональних даних за умови отримання добровільної згоди від Клієнтасуб’єкта персональних даних;
 • відкритість і прозорість під час обробки персональних даних;
 • захист конфіденційної інформації та персональних даних від незаконної обробки, несанкціонованого доступу, втрати та розголошення.


2. База персональних даних Клієнтів Компанії включає персональні дані, які були добровільно надані Клієнтом під час придбання товарів Mitsubishi Motors, користування послугами/сервісами Компанії та/або офіційних авторизованих дилерських центрів Mitsubishi Motors, участі у маркетингово-рекламних заходах, участі в опитуваннях від ММСУ, під час відвідування та користування веб-сайтом Компанії та/або офіційного Дилера, заповнення відповідних реєстраційних (онлайн) форм, відвідування офіційних сторінок ММСУ у соціальних мережах, звернення на інформаційну лінію Компанії чи звернення шляхом направлення електронного/паперового листа, або які були отримані Компанією на інших законних підставах.


3. Володільцем бази персональних даних Клієнтів є ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» (місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30 А), а також офіційні авторизовані дилерські центри Mitsubishi Motors (в частині збору та використання персональних даних під час продажу та/або обслуговування товарів Mitsubishi Motors конкретному кінцевому споживачу).


4. Метою обробки персональних даних Клієнтів є здійснення діяльності та виконання зобов’язань Компанією як офіційним дистриб’ютором та імпортером товарів (автомобілів, запасних частин, аксесуарів) бренду Mitsubishi Motors на території України та Республіки Молдова та відповідним дилером як уповноваженим Дилером Mitsubishi Motors у відповідному Регіоні, у тому числі щодо:

 • продажу товарів кінцевим споживачам;
 • гарантійного та післяпродажного сервісного обслуговування автомобілів ТМ «Mitsubishi»; 
 • якісного обслуговування Клієнтів та удосконалення і підвищення рівня надання сервісних послуг Клієнтам;
 • вивчення та аналізу споживчого попиту, потреб Клієнтів і задоволення їхніх потреб та інтересів; 
 • реалізації прав кінцевих споживачів відповідно до законодавства України про захист прав споживачів;
 • для статистичних, маркетингових, рекламних цілей (надання Клієнтам інформації про Товари та інформації про новинки, спеціальні пропозиції, акції тощо);
 • а також з метою дотримання вимог норм чинного законодавства України.


5. Обробка персональних даних передбачає такі дії або сукупність дій: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, та здійснюється як із застосуванням автоматизованих засобів, так із застосуванням неавтоматизованих засобів, у документальній (паперовій), електронній формі та/або у формі картотек.


6. Персональні дані обробляються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їхньої обробки або для дотримання встановлених законодавством вимог, або до моменту (і) відкликання Клієнтом наданої згоди на обробку персональних даних, (іі) пред’явлення вмотивованої вимоги Клієнта із запереченням проти обробки персональних даних, (ііі) пред’явлення вмотивованої вимоги Клієнта щодо знищення своїх персональних даних.


7. Персональні дані Клієнта, які обробляються Компанією, складаються з таких даних: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, адреса проживання (для листування), контактна інформація (номери телефонів, електронні адреси, поштова адреса), а також – інші персональні дані, які були добровільно надані Клієнтом та які необхідні для реалізації вищезазначеної мети.

Компанія не обробляє персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, стан здоров’я, статеве життя, біометричні дані, генетичні дані, притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності). 

Компанія не обробляє персональних даних осіб, які знаходяться на території Європейського Союзу.


8. ММСУ є міжнародною компанією, яка входить до групи компаній MITSUBISHI, а тому деякі персональні дані Клієнтів можуть передаватися за межі України між компаніями Групи MITSUBISHI, розміщеними у різних країнах, з метою звітності, а такождля статистичного аналізу інформації. Крім того, персональні дані Клієнтів можуть передаватися компаніям провайдерам послуг (зокрема, з розсилки рекламно-маркетингових повідомлень, проведення опитувань), за умови дотримання ними умов конфіденційності; при цьому, Компанія при переданні персональних даних вимагає від своїх партнерів забезпечення не нижчого рівня захисту для персональних даних Клієнтів, ніж Компанія. ​​​​​​

Крім того, персональні дані можуть бути передані державним органам виключно у випадках, на підставі, у порядку та відповідно до чинного законодавства України.


9. Компанія дбає про безпеку персональних даних Клієнтів, впроваджує організаційні та технічні заходи й засоби з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних від випадкової втрати, неавторизованої або незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних, за будь-яких обставин, крім обставин, які знаходяться поза волею, контролем та впливом Компанії (форс-мажор). Персональні дані залежно від способу їхнього зберігання (паперові, електронні носії) обробляються у такий спосіб, щоб унеможливити доступ до них сторонніх осіб. Компанія обладнана програмно-технічними засобами, направленими на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому доступу, знищенню, підробленню, копіюванню інформації, у тому числі персональних даних. 


10. Клієнт як суб’єкт персональних даних має такі права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є неправдавими;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є неправдивими чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


​​​​​​​11. Якщо у вас є додаткові питання/коментарі у зв’язку з викладеним вище у цій Політиці конфіденційності, або виникнуть запитання/зауваження/пропозиції/вимоги/скарги щодо ваших персональних даних та/або умов і порядку їх обробки Компанією, або якщо ви заперечуєте проти обробки, бажаєте відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних, або бажаєте відмовитися від наших інформаційних та/або маркетингово-рекламних розсилок, напишіть, будь ласка, нам електронне звернення, направивши його на електронну адресу privacypolicy@mmcu.com.ua ​​​​​​​

У такому електронному зверненні просимо вас вказати:

 • своє ПІБ;
 • свою електронну адресу;
 • контактний номер телефону; 
 • конкретне запитання / зауваження / пропозицію / вимогу / скаргу.

Ми підтвердимо факт отримання вашого електронного звернення та надамо зворотний зв'язок по суті звернення (запиту) протягом строку, який буде повідомлено у нашому листі-підтвердженні (строк буде визначатися нами залежно від предмета звернення та з урахуванням ваших побажань). ​​​​​​​

Дата останнього оновлення: 1 березня 2021 року.

Компанія залишає за собою право на власний розсуд у будь-який час вносити зміни та/або доповнення до цієї Політики конфіденційності (у разі такої необхідності).

menu.footer disclaimer
Created by CF.Digital